CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Hội nghị thăm đồng định sản lượng lúa vụ chiêm năm 2023
05/06/2023 01:34:45

HỘI NGHỊ

THĂM ĐỒNG, ĐỊNH NĂNG XUẤT LÚA VỤ CHIÊM NĂM 2023

––––––––––––––––––––

Căn cứ Công văn số 469/UBND-KT, ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn về việc tổ chức thăm đồng, định sản năng xuất lúa vụ chiêm xuân năm 2023;

Ủy ban nhân dân phường Phạm Thái tổ chức thăm đồng, định năng xuất lúa vụ chiêm năm 2023;

* Thành phần dự hội nghị thăm đồng:

1. Đại biểu thị xã:

- Đại điện Phòng Kinh tế thị xã Kinh Môn.

- Đại diện xí nghiệp thủy lợi thị xã Kinh Môn.

2. Đại biểu phường:

- Các đồng chí trong BCH Đảng bộ, thường trực HĐND- UBND trưởng các ngành đoàn thể; Ban quản lý HTXDVNN, bí thư chi bộ, trưởng phó khu dân cư;

* Chủ trì hội nghị:

- Ông Phạm Văn Đậu, Chủ tịch UBND phường.

Sau một thời gian đến từng thực địa của các khu vực trên địa bàn phường, hội nghị thống nhất, nhất trí định năng xuất lúa vụ chiêm năm 2023 như sau:

+Tổng diện tích gieo trồng: 424,13 ha, qua định năng xuất lúa vụ chiêm năm 2023 kết quả đạt 62 tạ/ha, giảm 8,06 tạ so với vụ chiêm năm 2022 (Năng xuất giảm do thời tiết nóng, nắng kéo dài, sâu bệnh phát triển mạnh, chuột phá hoại lớn, đã làm ảnh hưởng đến năng xuất sản lượng lúa vụ chiêm) tổng sản lượng đạt 2629 tấn.

* Một số hình ảnh minh họa:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 191
Trước & đúng hạn: 191
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/02/2024 16:21:09)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG PHẠM THÁI  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Văn Đậu

Địa chỉ: Phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0977275796

Email: nguyenthihuong1986@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 5
Tất cả: 13,822