CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Đại hội Công đoàn cơ sở phường Phạm Thái lần thứ hai, nhiệm kỳ 2023- 2028
30/03/2023 02:25:57

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIII; Kế hoạch số 127/KH-LĐLĐ, ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Ban thường vụ LĐLĐ thị xã Kinh Môn về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn thị xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028;

Được sự nhất trí của Ban thường vụ Đảng ủy, UBND phường Phạm Thái; Ngày 29/3/2023, Ban chấp hành Công đoàn phường tiến hành Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ hai, nhiệm kỳ 2023- 2028;

* Thành phần dự hội nghị.

- Đại biểu thị xã:

+ Thị ủy viên, phụ trách Đảng bộ phường;

+Ban thường vụ LĐLĐ thị xã Kinh Môn;

- Đại biểu phường.

- Các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ, thường trực UBND, lãnh đạo UBND, trưởng các ngành đoàn thể, cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn phường;

- Chủ tịch Công đoàn 3 nhà trường, các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường;

- Nội dung: Đại hội Công đoàn cơ sở phường Phạm Thái đã thực hiện đầy đủ các nội dung, chương trình đề ra, tại Đại hội đã bầu được 03 ông, bà đủ điều kiện tham gia Ban chấp hành Công đoàn phường nhiệm kỳ 2023- 2028; và đại biểu chính thức, đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Liên Đoàn Lao động thị xã Kinh Môn lần thứ X;

* Một số hình ảnh minh họa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 191
Trước & đúng hạn: 191
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/02/2024 16:50:13)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG PHẠM THÁI  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Văn Đậu

Địa chỉ: Phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0977275796

Email: nguyenthihuong1986@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 6
Tất cả: 13,823