CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Hội nghị tiếp tục triển khai đề án 06 của Chính phủ và công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn phường Phạm Thái
04/11/2022 02:02:44

HỘI NGHỊ

Tiếp tục triển khai Đề án 06 của Chính phủ và phòng cháy

chữa cháy trên địa bàn phường Phạm Thái

–––––––––––––––––––

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính lhur phê duyệt đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Kế hoạch số 73/KH-UBND, ngày 29/3/2022 của UBND thị xã Kinh Môn về triển khai thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ; Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ phường Phạm Thái; Ủy ban nhân dân phường Phạm Thái tổ chức hội nghị tiếp tục triển khai đề án 06, ngày 06/01/2022 và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường;

* Thành phần dự:

- Các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban chỉ huy quân sự, trưởng các ngành đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư, Hiệu trưởng các nhà trường, trưởng trạm y tế, các công chức chuyên môn liên quan, thành viên BCĐ, tổ công tác 05 khu dân cư trên địa bàn phường

- Chủ tọa hội nghị: Ông Phạm Văn Đậu, Chủ tịch UBND, Tổ trưởng tổ công tác

NỘI DUNG:

- Báo cáo kết quả triển khai đề án 06 từ đầu năm 2022 đến nay.

- Thông qua các văn bản hướng dẫn của cấp trên và kế hoạch phòng cháy chữa

cháy trên địa bàn phường.

Qua các nội dung UBND phường đã triển khai, hội nghị tham gia ý kiến gồm có 05 ý kiến của các khu vực dân cư đều tham gia vào các bước thực hiện cho đúng, đảm bảo theo hướng dẫn, tại hội nghị các ý kiến tham gia thẳn thắn, xây dựng có trách nhiệm

Sau các ý kiến của các đại biểu, đồng chí Vũ Mạnh Hồng, Bí thư Đảng ủy phát biểu và giao nhiệm vụ cho hội nghị, trên cơ sở đồng chí phân tích sâu về cách thức, phương thức triển khai thực hiện Đề án 06 và công tác phòng cháy, chưa cháy trên địa bàn phường.

Cuối cùng kết luận của Chủ tịch UBND phường, tổ trưởng tổ công tác thực hiện Đề án 06, yêu cầu các ngành liên quan, các bộ phận, công chức chuyên môn căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công thực hiện tốt theo kế hoạch của UBND, cùng với các ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên giao

Hội nghị thống nhất các nội dung đã triển khai và kết thúc vào hội 16h00 cùng ngày.

* Các hình hình minh họa tại hội nghị:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1899
Trước & đúng hạn: 1899
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 05:44:45)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG PHẠM THÁI  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Văn Đậu

Địa chỉ: Phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0977275796

Email: nguyenthihuong1986@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0