CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Cuộc bầu cử trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2022- 2025 trên địa bàn phường Phạm Thái
20/06/2022 08:54:19

Đây là buổi sinh hoạt chính trị cộng đồng khu dân cư

CUỘC BẦU CỬ TRƯỞNG KHU DÂN CƯ

NHIỆM KỲ 2022- 2025

–––––––––

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ quốc hội khóa XI về việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn số và Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN hướng dẫn thi hành các Điều 11, 14, 16, 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ cơ sở ở xã, phường, thị trấn;

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 01/KHPH-UBND-UBMTTQ ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và Uỷ ban nhân phường Phạm Thái về tổ chức bầu cử chức danh Trưởng khu dân cư, nhiệm kỳ 2022 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 của UBND phường Phạm Thái về việc công bố ngày bầu cử chức danh Trưởng khu dân cư, nhiệm kỳ 2022- 2025;

Hôm nay, đúng 07 giờ, ngày 19/6/2022, 05 tổ bầu cử trên địa bàn phường Phạm Thái đã long trọng diễn ra Lễ khai mạc cuộc bầu cử Trưởng khu dân cư, nhiệm kỳ 2022-2025. Về dự Khai mạc tại các đơn vị bầu cử có các đồng chí Lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể địa phương, công chức UBND, lãnh đạo KDC và 243 cử tri Đại diện hộ.

Với không khí phấn khởi, các cử tri đại diện hộ gia đình đã tích cực chủ động đến các tổ bầu cử của khu vực mình bỏ lá phiếu bầu cử chức danh trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2022- 2025, đây là quyền lợi, cũng là trách nhiệm của cử tri đối với xây dựng Ban lãnh đạo khu dân cư để lãnh đạo, chỉ đạo điều hành công việc của khu dân cư, tính đến 17 giờ 00 phút ngày 19 tháng 6 năm 2022, 05 tổ bầu cử trên địa bàn phường đã hoàn thành công tác bầu cử, đồng thời các tổ tiến hành kiểm phiếu theo quy định.

* Kết quả cuộc bầu cử trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2022- 2025 như sau:

- Tổng số cử tri trong danh sách đã được niêm yết 2655 hộ đại diện gia đình, số cử tri đại diện hộ gia đình đã tham gia bầu cử là 2.495 hộ đạt 93,8%, trong đó:

- Khu dân cư Dương Nham: 593/595 cử tri đạt 99,7%

- Khu dân cư Lĩnh Đông: 539/539 cử tri đạt 100%

- Khu dân cư Quảng Trí: 509/642 cử tri đạt 79,3%

- Khu dân cư Trí Giả: 521/546 cử tri đạt 95,4%

- Khu dân cư Vũ An: 333/333 cử tri đạt 100%.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện 5 tổ bầu cử đã nghiêm túc thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn theo Luật bầu cử, an toàn tiết kiệm đúng pháp luật.

- Công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo trước, trong sau ngày bầu cử.

- Công tác chuẩn bị phục vụ cuộc bầu cử được chuẩn bị chu đáo, an toàn tiết kiệm.

* Một số hình ảnh cuộc bầu cử trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2022- 2025:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 2124
Trước & đúng hạn: 2120
Trễ hạn: 4
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/08/2022 19:14:35)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG PHẠM THÁI  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Văn Đậu

Địa chỉ: Phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0977275796

Email: nguyenthihuong1986@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 17
Tất cả: 6,481