CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sau Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
05/12/2022 09:38:26

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền

Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

–––––––––––––––––––––––

Thực hiện Kế hoạch 113-KH/TU, ngày 21 tháng 11 năm 2022 của Tỉnh ủy Hải Dương, Kế hoạch số 60-KH/TU, ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Thị ủy Kinh Môn về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sau Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII;

Hôm nay ngày 05 tháng 12 năm 2022, Đảng ủy phường Phạm Thái long trọng tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp Trung ương Đảng khóa XIII;

* Đại biểu thị ủy:

- Đồng chí Hoàng Minh Côi, thị ủy viên, Chủ tịch hội nông dân thị xã Kinh Môn, phụ trách Đảng bộ phường;

* Đại biểu phường: Các đồng chí trong BTV Đảng ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND, cán bộ, công chức, trưởng các ngành đoàn thể, bí thư chi bộ cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ;

*Một số hình ảnh của Hội nghị trực tuyến:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 191
Trước & đúng hạn: 191
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/02/2024 17:14:58)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG PHẠM THÁI  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Văn Đậu

Địa chỉ: Phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0977275796

Email: nguyenthihuong1986@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 6
Tất cả: 13,823