AN NINH-QUỐC PHÒNG
Ra mắt mô hình 4+ về quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người đặc xá về địa phương tái hòa nhập cộng đồng
11/08/2023 04:22:40

RA MẮT MÔ HÌNH “4 + VỀ QUẢN LÝ, GIÁO DỤC, GIÚP ĐỠ SỐ NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ, SỐ NGƯỜI ĐẶC XÁ VỀ ĐỊA PHƯƠNG TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG

––––––––––––––

   Căn cứ Nghị định số 49/2020/NĐ-CP, ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng; Chỉ thị số 33/2018/CT-TTg, ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt; Thông từ số 22 ngày 22/02/2021 của Bộ trưởng Bộ công an quy định trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác hòa nhập cộng đồng; Nghị quyết số 143-NQ/ĐU, ngày 28/6/2023 của Đảng ủy phường Phạm Thái về việc xây dựng mô hình “4+ về quản lý, giáo dục, giúp đỡ số người chấp hành xong án phạt tù, số người đặc xá về địa phương tái hòa nhập cộng đồng;

Hôm nay ngày 11 tháng 8 năm 2023, Đảng ủy, UBND phường Phạm Thái tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “4+ về quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, số người đặc xá về địa phương tái hòa nhập cộng đồng”

*Thành phần dự:

   1-Đại biểu tỉnh:

   - Lãnh đạo phòng PC10 Công an tỉnh Hải Dương;

   2-Đại biểu thị xã:

   -Lãnh đạo Công an thị xã Kinh Môn;

   3- Đại biểu phường:

-Các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, trưởng các ngành đoàn thể, Ban chỉ đạo, tổ mô hình và thân nhân gia đình có người chấp hành xong án phạt tù về địa phương tái hòa nhập cộng đồng.

* Nội dung:

- Hội nghị đã thông qua kế hoạch, quyết định thành lập BCĐ, Tổ mô hình của phường trên cơ sở đã được phân công các thành viên Ban chỉ đạo, tổ mô hình.

   - Hội nghị được nghe phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo phòng PC10 công an tỉnh Hải Dương về công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ số người chấp hành xong án phạt tù, số người đặc xá về địa phương tái hòa nhập cộng đồng.

   -Tiếp thu và chấp hành kế hoạch triển khai mô hình 4+ về quản lý, giáo dục, giúp đỡ số người chấp hành xong án phạt tù về địa phương của đồng chí Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường, trên cơ sở giao cho các ngành liên quan, các cá nhận được phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt kế hoạch của UBND.

   * Một số hình ảnh minh họa:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1899
Trước & đúng hạn: 1899
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/12/2023 06:38:43)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG PHẠM THÁI  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Văn Đậu

Địa chỉ: Phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0977275796

Email: nguyenthihuong1986@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0