CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Đại hội đại biểu hội Nông dân phường Phạm Thái lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023- 2028
17/03/2023 02:04:10

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

Hội Nông dân phường Phạm Thái

Nhiệm kỳ 2023- 2028

–––––––––

Thực hiện Thông báo số 585-TB/TU, ngày 14/11/2022 của Ban thường vụ Thị ủy; kế hoạch số 20-KH/HND và Hướng dẫn số 07-HD/HND, ngày 16/11/2022 của Ban thường vụ hội Nông dân thị xã Kinh Môn về việc tổ chức Đại hội Nông dân cơ sở và Đại hội đại biểu hội Nông dân thị xã Kinh Môn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023- 2028; Được sự nhất trí của Ban thường vụ Đảng ủy, UBND phường Phạm Thái; Ngày 16/3/2023 Hội Nông dân phường Phạm Thái tiến hành Đại hội Đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023- 2028;

* Thành phần dự hội nghị.

* Đại biểu thị xã:

- Thường vụ thị ủy, Trưởng khu Bắc;

- Thị ủy viên, phụ trách Đảng bộ phường;

- BTV, lãnh đạo, chuyên viên hội Nông dân thị xã Kinh Môn;

-Đài phát thanh thị xã;

- Chủ tịch hội nông dân các xã, phường khu Bắc;

* Đại biểu phường:

- Các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ, thường trực UBND, lãnh đạo UBND, trưởng các ngành đoàn thể, Bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư, Hiệu trưởng các nhà trường, trưởng trạm y tế, HTXDVNN, các doanh nghiệp, công ty đóng trên địa bàn, các quỹ tín dụng, các đồng chí nguyên là Chủ tịch hội Nông dân qua các thời kỳ, đại diện hộ sản xuất kinh doanh giỏi, hội viên tiêu biểu được bầu ở các chi hội;

- Nội dung: Đại hội đại biểu hội Nông dân phường Phạm Thái đã thực hiện đầy đủ các nội dung, chương trình đề ra, tại Đại hội đã bầu được 14 ông, bà đủ điều kiện tham gia Ban chấp hành hội Nông dân nhiệm kỳ 2023- 2028;

* Một số hình ảnh minh họa:


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 191
Trước & đúng hạn: 191
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/02/2024 15:20:55)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG PHẠM THÁI  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Văn Đậu

Địa chỉ: Phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0977275796

Email: nguyenthihuong1986@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0