THÔNG BÁO
Thị xã Kinh Môn điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn thị xã
10/11/2021 04:51:07
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 2174
Trước & đúng hạn: 2170
Trễ hạn: 4
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:12/08/2022 19:02:28)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG PHẠM THÁI  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Văn Đậu

Địa chỉ: Phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0977275796

Email: nguyenthihuong1986@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0