THÔNG BÁO
Về việc phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường
13/10/2021 08:49:14

ĐẢNG BỘ THỊ XÃ KINH MÔN

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG PHẠM THÁI

*

Số 36 -TB/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
   


Phạm Thái, ngày 07 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

Vviệc phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ,

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường trong công tác phòng chống

dịch Covid-19 trên địa bàn phường

-----

Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 01/3/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về lãnh đạo tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái mới; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó bí thư thường trực Thị ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy và thành viên Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 phường Phạm Thái, chiều ngày 06/3/2021.

Căn cứ tình hình dịch bệnh và nhiệm vụ cấp bách trong phòng chống Covid-19 trên địa bàn phường, sau khi thống nhất trong Ban Thường vụ, Đảng ủy thông báo phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 theo địa bàn và lĩnh vực phụ trách như sau:

1. Phân công nhiệm vụ

1.1. Đ/c Hoàng Minh Côi, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy

Phụ trách chung; trực tiếp cho ý kiến về việc điều động, phân công cấp ủy viên tham gia các tổ công tác theo đề nghị của Chủ tịch UBND phường.

1.2. Đ/c Phạm Văn Đậu, Phó bí thư thường trực, Trưởng khối Dân vận Đảng ủy

- Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất để nhắc nhở lãnh đạo các đoàn thể, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch, các tổ Covid-19 và Tổ an toàn Covid không được lơ là, chủ quan, không thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch; đồng thời đề xuất biểu dương kịp thời, ghi sổ gương người tốt, việc tốt những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Tổng hợp thông tin, báo cáo từ các đồng chí đảng ủy viên trực tiếp theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động tổ Covid cộng đồng và Tổ an toàn Covid cơ quan UBND phường để báo cáo Ban Dân vận Thị ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy vào 14 giờ hàng ngày.

1.3. Đ/c Ngô Thị Hường, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

Phụ trách Tổ an toàn Covid trong cơ quan UBND phường.

1.4. Đ/c Vũ Mạnh Hồng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống Covid của phường.

- Phụ trách Đội phản ứng nhanh phòng chống Covid của phường.

1.5. Đ/c Nguyễn Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch UBND phường

- Trực tiếp phụ trách công tác tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở, đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

- Phụ trách chung 23 tổ Covid khu dân cư Dương Nham và Lĩnh Đông.

1.6. Đ/c Trịnh Xuân Ngoạn, Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND phường

- Trực tiếp phụ trách công tác hậu cần và tổ chức cách ly.

- Phụ trách chung 22 tổ Covid khu dân cư Quảng Trí, Trí Giả và Vũ An; trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, giám sát tổ Covid khu dân cư Vũ An.

1.7. Đ/c Vũ Văn Huân, Đảng ủy viên, Phó chủ tịch HĐND phường

Trực tiếp theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động 10 tổ Covid khu dân cư Quảng Trí.

1.8. Đ/c Phạm Văn Cường, Đảng ủy viên, Trưởng công an phường

- Phụ trách công tác đảm bảo an ninh trật tự, truy vết, khoanh vùng và các hoạt động phòng chống dịch.

- Trực tiếp làm Tổ phó Tổ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong công tác phòng chống dịch Covid.

1.9. Đ/c Phạm Văn Hùng, Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự phường

- Phụ trách hoạt động các khu phong tỏa (nếu có).

- Phối hợp tham gia đảm bảo an ninh trật tự, truy vết, khoanh vùng và công tác tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở, đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm.

1.10. Đ/c Nguyễn Văn Thanh, Đảng ủy viên, Chủ tịch MTTQ phường

- Trực tiếp theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động 11 tổ Covid khu dân cư Lĩnh Đông.

- Phụ trách công tác tuyên truyền vận động khối đoàn thể tham gia phòng chống dịch.

1.11. Đ/c Nguyễn Văn Định, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội CCB phường

Trực tiếp theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động 07 tổ Covid khu dân cư Trí Giả.

1.12. Đ/c Nguyễn Thị Nghĩa, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội phụ nữ phường

Trực tiếp theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động 12 tổ Covid khu dân cư Dương Nham và 02 Tổ an toàn Covid trường Tiểu học.

1.13. Đ/c Vũ Văn Huynh, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn thanh niên phường

Trực tiếp theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động 02 Tổ an toàn Covid trường Trung học cơ sở Phạm Thái.

1.14. Đ/c Dương Thị Hiền, Đảng ủy viên, Công chức địa chính xây dựng

Trực tiếp theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động 02 Tổ an toàn Covid trường Mầm non Phạm Thái.

1.15. Đ/c Lê Văn Lai, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng KDC Quảng Trí

Tham gia cùng đồng chí Vũ Văn Huân theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động 10 tổ Covid khu dân cư Quảng Trí.

2. Tổ chức thực hiện

- Các đồng chí được phân công trực tiếp theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động tổ Covid cộng đồng và Tổ an toàn Covid có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo về đồng chí Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Trưởng khối Dân vận; thời gian và mẫu báo cáo do đồng chí Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Trưởng khối Dân vận thống nhất. Phân công bộ phận Văn phòng Đảng ủy có trách nhiệm giúp tổng hợp, lập báo cáo đảm bảo thời gian theo quy định.

- Ngoài nhiệm vụ nêu trên, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, trưởng các đoàn thể còn tham gia thành viên Ban chỉ đạo và tổ Covid của phường, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và công việc khác nếu được Đảng ủy phân công.

- Thời gian thực hiện nhiệm vụ theo Thông bào này bắt đầu từ ngày 07 tháng 3 năm 2021 cho đến khi Đảng ủy có thông báo mới.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có phát sinh vướng mắc, bất cập, đề nghị các đồng chí báo cáo, phản ánh về Ban Thường vụ Đảng ủy để kịp thời xem xét và điều chỉnh./.

Nơi nhận:

- Thường trực Thị ủy (để báo cáo);

- Đảng ủy, HĐND, UBND phường;

- MTTQ, các đoàn thể, chi bộ;

- BCĐ Covid-19, Đài phát thanh;

- Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

Hoàng Minh Côi

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1576
Trước & đúng hạn: 1576
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/10/2023 03:40:25)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG PHẠM THÁI  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Văn Đậu

Địa chỉ: Phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0977275796

Email: nguyenthihuong1986@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0