CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án 06
07/01/2023 10:17:28

 

HỘI NGHỊ

Tổng kết thực hiện Đề án 06

––––––––––––

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-UBND, ngày 18/10/2022 của UBND thị xã Kinh Môn về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 06 “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tấm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Kinh Môn; Kế hoạch số 151/CTDA06, ngày 18/10/2022 của Tổ công tác triển khai Đề án 06 thị xã Kinh Môn; Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ phường Phạm Thái; Ngày 07 tháng 01 năm 2023; UBND, tổ công tác triển khai Đề án 06 phường Phạm Thái long trọng tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án 06;

* Thành phần dự hội nghị.

- Các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ, thường trực UBND, lãnh đạo UBND, cán bộ, công chức, trưởng các ngành đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư, thành viên tổ thực hiện Đề án, Hiệu trưởng các trường, trưởng trạm y tế…

- Chủ tọa: Ông Phạm Văn Đậu, Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường.

- Nội dung: Hội nghị được nghe nội dung báo cáo tổng kết triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND, ngày 18/10/2022 của UBND thị xã Kinh Môn, kế hoạch 151/CTDA06, ngày 18/10/2022 của tổ công tác thị xã Kinh Môn, trên cơ sở chủ tọa hội nghị đã đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện, đồng thời nêu một số hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện đề án, mặt khác biểu dương một số tập thể, cá nhân đã có thành tích trong việc cài đặt ứng dụng VneLD.

*Một số hình ảnh minh họa:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 191
Trước & đúng hạn: 191
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/02/2024 15:21:53)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG PHẠM THÁI  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Văn Đậu

Địa chỉ: Phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0977275796

Email: nguyenthihuong1986@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0