CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Hội nghị triển khai kế hoạch phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống úng vụ mùa năm 2023
13/06/2023 07:15:50

 

HỘI NGHỊ

Triển khai kế hoạch phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn,

phòng chống úng vụ mùa năm 2023

––––––––––––

   Căn cứ Quyết định, kế hoạch của UBND thị xã, ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thị xã Kinh Môn về việc triển khai kế hoạch phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống úng vụ mùa năm 2023; Hôm nay ngày 12 tháng 6 năm 2023 Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn phường Phạm Thái tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch của UBND thị xã Kinh Môn;

   * Thành phần dự:

   - Đại biểu phường:

   + Các đồng chí trong BCH Đảng bộ, thường trực HĐND- UBND, Ban chỉ đạo phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống úng, trưởng các ngành đoàn thể; bí thư chi bộ, trưởng phó khu dân cư, hiệu trưởng trường học, trưởng trạm y tế, Ban quản trị HTXDVNN.

+ Chủ tọa hội nghị: Ông Trịnh Xuân Ngoạn, Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND.

   + Nội dung: Hội nghị được nghe toàn bộ nội dung quyết định kiện toàn BCH, kế hoạch phân công cho các thành viên BCH phường, trên cơ sở có đánh giá về tình hình mùa mưa bão năm 2023 và yêu cầu các ngành liên quan, các cá nhân được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện tốt kế hoạch của UBND.

   + Qua một thời gian ngắn hội nghị đã tập trung thực hiện tốt các nội dung đề ra và nhất trí cao.

   * Một số hình ảnh minh họa:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1899
Trước & đúng hạn: 1899
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 06:37:41)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG PHẠM THÁI  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Văn Đậu

Địa chỉ: Phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0977275796

Email: nguyenthihuong1986@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0