CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Kỳ họp thứ năm HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026
26/07/2022 02:59:48

KỲ HỌP THỨ NĂM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHẠM THÁI

KHÓA II, NHIỆM KỲ 2021- 2026

––––––––––––

   Thực hiện Thông báo của Thường trực HĐND thị xã Kinh Môn về việc tổ chức kỳ họp thứ năm HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2021- 2026; được sự nhất trí của Ban thường vụ Đảng ủy phường; THường trực HĐND phường quyết định tổ chức kỳ họp thứ năm HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2021- 2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2022, quyết toán ngân sách phường năm 2021 và quyết định một số nội dung quan trọng khác;

   * Thành phần kỳ họp:

   - Đại biểu thị xã:

   + Lãnh đạo HĐND thị xã Kinh Môn.

   + Lãnh đạo UBND thị xã Kinh Môn.

   + Đồng chí thị ủy viên, phụ trách Đảng bộ phường

- Đại biểu phường:

+ Các đồng chí trong BCH Đảng bộ, thường trực HĐND, cán bộ, công chức, trưởng, phó các ngành đoàn thể, Bí thư chi bộ, trưởng phó khu dân cư, hiệu trưởng các nhà trường, trưởng trạm y tế, lãnh đạo các tổ chức xã hội.

NỘI DUNG KỲ HỌP:

- Thông các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.

- Báo cáo thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng thu, chi ngân sách phường 6 tháng cuối năm 2022

- Báo cáo quyết toán ngân sách phường năm 2021 và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

- Tại kỳ họp thứ năm HĐND phường, các đại biểu HĐND phường và đại biểu tham dự kỳ họp đã có 05 ý kiến tham gia chất vấn những ý kiến, kiến nghị của cử tri quan tâm, các nội dung ý kiến của đại biểu chất vấn tại kỳ họp thẳng thắn, trung thực và tập trung vào những nội dung mà cử tri trên toàn phường quan tâm và đã được chủ tọa kỳ họp tiếp thu và giao cho các ngành, bộ phận liên quan trả lời theo quy định của Pháp luật.

      * Một số hình ảnh hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai Hội nghị lần thứ năm của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII:

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 860
Trước & đúng hạn: 860
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/06/2023 19:50:26)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG PHẠM THÁI  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Văn Đậu

Địa chỉ: Phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0977275796

Email: nguyenthihuong1986@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 5
Tất cả: 9,387