CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Hội nghị triển khai kế hoạch thu các khoản đóng vụ mùa năm 2022 trên địa bàn phường
23/11/2022 03:10:04

HỘI NGHỊ

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THU CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP

VỤ MÙA NĂM 2022

–––––––––

Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ phường; Kế hoạch của UBND phường hôm nay ngày 23 tháng 11 năm 2022, UBND phường tổ chức hội nghị phát động thu các khoản đóng góp của khu dân cư và HTXDVNN vụ mùa 2022;

* Thành phần dự hội nghị.

+ Các đồng chí trong BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, cán bộ, công chức, trưởng các ngành đoàn thể, Ban chỉ đạo, các tổ thu các khoản đóng góp của khu dân cư và HTXDVNN, bí thư chi bộ, trưởng phó khu dân cư.

* Chủ trì hội nghị: Ông Trịnh Xuân Ngoạn, Phó chủ tịch UBND phường.

* Nội dung:

- Thông qua Quyết định thành lập BCĐ, các tổ thu các khoản đóng góp của khu dân cư và HTXDVNN, phân công cụ thể cho từng thành viên trong BCĐ, các tổ thu trên địa bàn phường.

- Thông qua kế hoạch phát động thu các quỹ và định mức thu các khoản đóng góp vụ mùa năm 2022.

- Tại hội nghị có 05 ý kiến tham gia việc triển khai kế hoạch thu các khoản đóng góp vụ mùa sát đúng với tình hình thực tế của các khu dân cư và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Qua các ý kiến tham gia đóng góp, đồng chí Vũ Mạnh Hồng, Bí thư Đảng ủy phường phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí đánh giá kết quả qua các đợt phát động, tuy nhiên đồng chí chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời cũng yêu cầu các ngành liên quan, chi bộ, trưởng các khu dân cư căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

- Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy, chủ tọa hội nghị kết luận và giao nhiệm vụ cho từng bộ phận chuyên môn, các khu dân cư tổ chức thu các khoản đóng góp vụ mùa năm 2022 đạt kết quả cao nhất.

   * Một số hình ảnh hội nghị phát động thu các khoản đóng góp của khu dân cư và HTXDVNN vụ mùa năm 2022:

 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 191
Trước & đúng hạn: 191
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/02/2024 16:01:50)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG PHẠM THÁI  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Văn Đậu

Địa chỉ: Phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0977275796

Email: nguyenthihuong1986@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 5
Tất cả: 13,822