CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Phường Phạm Thái đầu tư 5,8 tỷ đồng chỉnh trang đô thị
30/12/2021 08:31:14

Năm 2021, vượt qua những khó khăn, thách thức của dịch bệnh Covid 19, dưới sự lãnh đạo tập trung của Đảng uỷ, HĐND-UBND phường Phạm Thái đã cụ thể hoá các Nghị quyết, đổi mới, tăng cường công tác chỉ đạo, phát huy tiềm năng, lợi thế

 

              Nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết của nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất đạt 512 tỷ 417 triệu đồng, tăng 7,4% so với kế hoạch, tăng trưởng kinh tế đạt 15,8%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 56,3 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo giảm còn 1,27%.

 

            Chỉnh trang đô thị là một trong những công việc nổi bật của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân phường Phạm Thái. Năm 2021, phường đã trích ngân sách trên 5,8 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp các công trình: đường giao thông, hệ thống thoát nước thải tập trung, nhà văn hoá khu dân cư, môi trường; triển khai gắn biển tên đường, tên phố, bổ sung đặt tên mới 03 tuyến phố và kéo dài 01 tuyến phố. Qua hoạt động tuyên truyền, nhân dân trên địa bàn phường từng bước thay đổi nếp sống, tư duy mới, văn minh, hiện đại. Các mô hình tuyến phố văn minh, tuyến phố kiểu mẫu được nhân rộng. Diện mạo đô thị ngày càng đổi mới.

Với tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương, đồng thuận và phát triển” kỳ họp thứ III, Hội đồng nhân dân phường Phạm Thái vừa được tổ chức đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại cần khắc phục, chủ động tham gia chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề cử tri quan tâm. Các đại biểu đồng thuận, biểu quyết thông qua 5 tờ trình và dự thảo Nghị quyết ở các lĩnh vực, trong đó tiếp tục ưu tiên các nguồn lực để đầu tư xây dựng công trình đô thị./.

Thu Hương

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 860
Trước & đúng hạn: 860
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/06/2023 19:37:45)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG PHẠM THÁI  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Văn Đậu

Địa chỉ: Phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0977275796

Email: nguyenthihuong1986@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 5
Tất cả: 9,387