TỔNG QUAN
BÀI TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 02 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ PHƯỜNG PHẠM THÁI (01/11/2019 – 01/11/2021)
01/11/2021 10:19:22

Thực hiện Nghị quyết số 768 ngày 11/9/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thị xã Kinh Môn và các phường, xã thuộc Thị xã Kinh Môn, trong đó có phường Phạm Thái trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích đất tự nhiên và dân số hai xã Phạm Mệnh và Thái Sơn. Đảng bộ phường Phạm Thái được thành lập theo Quyết định số 631-QĐ/TU ngày 01/11/2019 của Ban Thường vụ Thị ủy Kinh Môn, Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 13 đồng chí, Ban Thường vụ 05 đồng chí, Đảng bộ có 354 đảng viên. Sau khi phường Phạm Thái được thành lập, chính quyền, các tổ chức đoàn thể được kiện toàn, sắp xếp, di vào hoạt động theo mô hình đô thị.

Đảng bộ phường Phạm Thái được thành lập ngày 01/11/2019 là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, là sự tiếp nối, kế thừa và phát triển truyền thống cách mạng, văn hóa, tinh thần đoàn kết của hai xã Phạm Mệnh và Thái Sơn.

 Là 02 địa phương giàu truyền thống yêu nước, ngay từ những năm 1946, 1947, trên địa bàn 02 Phạm Mệnh và Thái Sơn đã hình thành cơ sở cách mạng. Đến đầu năm 1948, phong trào cách mạng càng phát triển mạnh mẽ và lan rộng ra nhiều khu vực. Trước sự lớn mạnh của phong trào cách mạng đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất trong toàn huyện Kinh Môn. Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy Kinh Môn, ngày 11 tháng 10 năm 1946, tại nhà đồng chí Nguyễn Văn Bích, thôn Dương Nham, xã Phạm Mệnh, đã thành lập chi bộ Đảng xã Phạm Mệnh với 06 đảng viên, đồng chí Trần Văn Tài làm Bí thư chi bộ; ngày 25 tháng 4 năm 1947 tại thôn Kim Lôi, đã tách tổ đảng xã Chí Minh để thành lập chi bộ Đảng xã Chí Minh với 04 đảng viên, đồng chí Vũ Văn Thi làm Bí thư chi bộ, đến năm 1956, xã Chí Minh đổi tên thành xã Thái Sơn.

Việc thành lập Chi bộ xã Phạm Mệnh và Chi bộ xã Thái Sơn, là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân hai xã, là kết quả tất yếu của quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác Lê-nin, xây dựng tổ chức và lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống áp bức, đòi quyền dân sinh, dân chủ. Ngày 11-10-1946, ngày 25-4-1947 đã trở thành một mốc son trong lịch sử xây dựng và phát triển của Đảng bộ xã Phạm Mệnh, Đảng bộ xã Thái Sơn, nay là Đảng bộ phường Phạm Thái, là niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phường nhà.

Sau khi thành lập, hai Chi bộ cùng với các tổ chức đảng khác trong huyện đã lãnh đạo phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, hàng nghìn quần chúng được tuyên truyền, giác ngộ, lãnh đạo nhân dân giương cao ngọn cờ độc lập, cùng với nhân dân tỉnh Hải Dương và nhân dân cả nước đứng lên đập tan xích xiềng nô lệ của chế độ thực dân, phong kiến và Đế quốc Pháp. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng và căn cứ số lượng đảng viên ngày càng tăng, Huyện ủy Kinh Môn đã quyết định Chi bộ xã Thái Sơn thành Đảng bộ xã Thái Sơn tháng 4 năm 1964 với 03 chi bộ 50 đảng viên, Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 7 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Tin được bầu làm Bí thư đầu tiên của Đảng bộ; Chi bộ xã Phạm Mệnh thành Đảng bộ xã Phạm Mệnh tháng 4 năm 1967 với 48 đảng viên, Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 9 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Tiến được phân công làm Bí thư đầu tiên của Đảng bộ.

Trước khó khăn của những ngày đầu giành chính quyền cách mạng với tình thế "ngàn cân treo sợi tóc"; dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy; Đảng bộ 02 xã Phạm Mệnh và Thái Sơn đã phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực củng cố, xây dựng lực lượng, quyết tâm bảo vệ chính quyền cách mạng. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân bước vào cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện chống thực dân Pháp xâm lược với tinh thần "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".

Quân và dân 02 xã đã kiên trì bám đất, bám làng, tổ chức đánh địch hàng trăm trận lớn nhỏ, tiêu diệt, bắt sống nhiều tên địch, thu nhiều vũ khí các loại của địch, cùng với quân và dân Huyện Kinh Môn làm nên nhiều chiến công oai hùng, đồng thời góp phần cùng cả nước giành Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", chấm dứt sự xâm lược của Thực dân Pháp trên đất nước Việt Nam. Hòa bình lập lại, Đảng bộ tập trung lãnh đạo cùng với nhân dân huyện nhà và nhân dân Miền Bắc hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng Miền Bắc đi lên chủ nghĩa xã hội.

Từ năm 1965 đến năm 1975, bước vào thời kỳ vừa sản xuất vừa chiến đấu, với khẩu hiệu “thóc không thiếu một cân - quân không thiếu một người”, nhân dân hai xã đã động viên con em mình hăng hái lên đường “sẻ dọc trường sơn đi cứu nước”, đóng góp cho tiền tuyến hàng nghìn tấn lương thực, thực phẩm; đồng thời kiên cường chống trả chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ. Những đóng góp của quân và dân 02 xã đã góp phần cùng cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc Nam xum họp một nhà - trong ngày vui đại thắng.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và chiến tranh bảo vệ biên giới Tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân 02 xã Phạm Mệnh và Thái Sơn đã động viên hàng nghìn ng­ười con ­ưu tú tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Tính đến tháng 12/2019, toàn phường có 215 liệt sỹ, 98 thương binh, 42 bệnh binh, 27 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 08 cán bộ tiền khởi nghĩa, lão thành cách mạng, cùng hàng trăm gia đình có công với nư­ớc. Phường Phạm Thái được Đảng, Nhà nước, Quân đội khen tặng Huân chương Chiến công hạng Ba, 02 Huân chuân Kháng chiến hạng Ba, cán bộ và nhân dân 574 huân, huy chương các loại. Nhiều nhân vật, danh nhân văn hóa, anh hùng liệt sỹ của quê hương Phạm Mệnh, Thái Sơn đã đi vào sử sách, như Nhập nội nạp ngôn, Hữu tướng quân thời Trần Phạm Sư Mạnh; Phạm Tông Mại và Phạm Tông Ngộ là hai anh em, được phong làm tiến sĩ, giữ đến chức Tri thượng thư tả ty sự thời Trần; Liệt sỹ chống Pháp Nguyễn Lân. Động Kính Chủ, nơi cội nguồn truyện thần thoại Thần Trụ Trời, từng được mệnh danh “Nam thiên đệ lục động” còn lưu giữ 54 tấm bia ma nhai, trong đó có nhiều bia cổ nhất Việt Nam, được Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia, Động Kính Chủ cùng với Đền Cao An Phụ, chùa Nhẫm Dương trở thành quần thể di tích quốc gia đặc biệt.

Với truyền thống văn hóa, hiếu học, đoàn kết trong dựng đất nước, kiên trung trong đấu tranh cách mạng, những đóng góp to lớn và những thành tích đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của cán bộ và nhân dân hai xã Phạm Mệnh và Thái Sơn, sẽ là nguồn lực, niềm tự hào to lớn cần được trân quý, gìn giữ, kế thừa và phát triển của phường Phạm Thái hôm nay và các thế hệ mai sau.

Kế thừa và phát huy các thành tựu của những nhiệm kỳ trước, 5 năm qua (2015-2020), trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, như thiên tai, bão lũ, dịch bệnh. Đảng bộ và nhân dân Phạm Thái đã nỗ lực phấn đấu vươn lên giành được những kết quả quan trọng, tạo đà cho giai đoạn phát triển mới. Kinh tế trong 5 năm phát triển khá, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 14,33%/năm (mục tiêu 12%/năm). Tổng giá trị sản xuất đến năm năm 2019 đạt 412 tỷ 824 triệu đồng, gấp 2,5 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ trọng kinh tế nông nghiệp, nông thôn có chuyển biến tích cực, giảm dần tỷ trọng kinh tế nông nghiệp từ 38,3% năm 2015, giảm xuống còn 36,2%; kinh tế tiểu thủ công nghiệp tăng từ 9,1% lên 18,3%, dịch vụ từ 52,6% giảm xuống 45,5%. Giá trị thu nhập 120 triệu đồng/ha đất nông nghiệp năm 2015, tăng lên 150 triệu đồng năm 2019, thu ngân sách bình quân tăng 10-12%/năm; thu nhập bình quân đầu người 32,2 triệu đồng năm 2015 tăng lên 51,5 triệu đồng năm 2019, ước năm 2020 đạt 56,6 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ.

Chương trình xây dựng Nông thôn mới được sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo được sự đồng thuận hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân. Đến nay, phường đã được Tỉnh công nhận phường đạt chuẩn nông thôn mới; Sự nghiệp giáo dục và đào tạo được quan tâm chú trọng, đã có 02/03 trường đạt chuẩn quốc gia (trong đó trường Mầm non, trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I). Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được thực hiện tốt, ngay từ năm 2010 đạt chuẩn Quốc gia về Y tế giai đoạn I.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" được quan tâm đẩy mạnh. Đến nay, phường có 05/05 khu dân cư văn hoá, trên 90% số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá. Công tác quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ phường đến cơ sở đã được quan tâm chỉ đạo. Đảng bộ phường đã triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Phương thức lãnh đạo của cấp ủy tiếp tục được đổi mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên và năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được nâng lên. Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân có sự đổi mới, chất lượng và hiệu quả hơn.

Sau 02 năm thành lập và phát triển, đến nay Đảng bộ phường duy trì 356 đảng viên, sinh hoạt ở 10 chi bộ. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên tiếp tục ổn định, phấn khởi trước thành công đại hội đại biểu Đảng bộ phường, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025; tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định của phường.

Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa I, nhiệm kỳ 2020-2025 với 15 đồng chí đảm bảo đủ số lượng, đúng cơ cấu; bầu Ban Thường vụ, chức danh Bí thư, các phó bí thư Đảng ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, chỉ đạo UBKT bầu Phó chủ nhiệm đảm bảo đúng với phương án do Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 chuẩn bị. Đến nay, Đảng ủy đã hoàn thành việc phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên khóa mới, ban hành quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được duy trì. Đã tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường với nhân dân KDC Dương Nham và Lĩnh Đông.

Giá trị sản xuất nông nghiệp 9 tháng đầu năm 2021 ước 100.337.250.000 đồng, đạt 65% kế hoạch năm, giảm 2.500.000.000 đồng, 5% so với cùng kỳ năm 2019. Tiểu thủ công nghiệp ước 56.933.580.000.000 đồng, đạt 66% kế hoạch, giảm 6.200.000.000 đồng, 6,3% so với cùng kỳ năm 2019. Dịch vụ ước 128.032.000.000 đồng, đạt 60% kế hoạch, giảm 25.000.000.000 đồng, 6,7% so với cùng kỳ 2019. Năng suất lúa vụ mùa tổng diện tích 392,63 ha, sản lượng đạt 2.619 tấn, năng suất bình quân 66,7 tạ/ha (tăng 5,2 tạ so với cùng kỳ).

Hoàn thành và đưa vào sử dụng 02 tuyến đường bê tông với tổng kinh phí 1.049.162.000 đồng, nạo vét 8 tuyến kênh mương, tiếp tục triển khai kế hoạch làm đường bê tông đoạn từ đường 389 đến cuối bờ ao ông Phạm Văn Dưỡng (KDC Dương Nham) và chỉnh trang nhà văn hóa Lĩnh Đông, góp phần củng cố hạ tầng cơ sở, nâng cao tiêu chí đô thị.

          Công tác địa chính: Làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng, tặng cho, cấp GCNQSDĐ lần đầu 90 trường hợp; trong đó: tặng cho 23, chuyển nhượng 11, cấp đổi 24, cấp GCNQSDĐ lần đầu cho 32 hộ gia đình cá nhân. Lập biên bản vi phạm hành chính sử dụng sai mục đích và chiếm đất 14 trường hợp, giải quyết theo bản án có hiệu lực pháp luật đối với 01 hộ gia đình.

Công tác tài chính- ngân sách: Tổng thu 9 tháng đầu năm tính đến ngày 30/9/2021 là 9.383.077.277 đồng, đạt 141,88% kế hoạch, tổng chi 7.261.193.955 đồng đồng, đạt 109,8 % kế hoạch. Thực hiện chi công, lương, phụ cấp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn, Đại hội Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đảm bảo chi thường xuyên cho hoạt động của địa phương.

Công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên, các lĩnh vực về an ninh trật tự, quốc phòng quân sự, văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục duy trì, hoạt động thường xuyên và có nhiều tiến bộ mới.

Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân phường quyết tâm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; đổi mới, sáng tạo, khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhất là lợi thế về vị trí địa lý; huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững ổn định an ninh, quốc phòng. Phấn đấu từng bước xây dựng phường Phạm Thái giàu đẹp, đô thị văn minh, công dân gương mẫu. Đến năm 2025, phường đạt các tiêu chí theo quy định, góp phần xây dựng thị xã Kinh Môn đạt tiêu chí đô thị loại 3 trước năm 2025, trở thành thành phố trước năm 2030. Trước mắt, Đảng bộ phường tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025.

                                                                                                                                                      Hoàng Minh Côi 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 2124
Trước & đúng hạn: 2120
Trễ hạn: 4
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/08/2022 17:58:47)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG PHẠM THÁI  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Văn Đậu

Địa chỉ: Phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0977275796

Email: nguyenthihuong1986@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 16
Tất cả: 6,480