CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2022
13/06/2022 04:03:20

TIN BÀI

UBND, BCĐ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÈ VÀ CHIẾN DỊCH TNTN NĂM 2022

––––––––––––––

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-BCĐ, ngày 01 tháng 6 năm 2022 của BCĐ hoạt động hè thị xã Kinh Môn về việc tổ chức hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2022; Được sự nhất trí của Ban thường vụ Đảng ủy phường, Ngày 13 tháng 6 năm 2022, UBND, BCĐ hoạt động hè phường Phạm Thái tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động hè và chiến dịch TNTN năm 2022, thành phần dự hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, BCĐ, trưởng các ngành đoàn thể chính trị- xã hội, hiệu trưởng 3 nhà trường, trưởng các khu dân cư, trưởng trạm y tế, Ban thường vụ đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường, chủ tịch hội chữ thập đỏ.

*Chủ trì hội nghị: Đồng chí Phạm Văn Đậu, Phó bí thư, Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo hoạt đồng hè.

*Nội dung: Thông qua Quyết định thành lập BCĐ hoạt đồng hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2022. Kế hoạch phân công cho từng thành viên trong BCĐ hoạt động hè. Triển khai kế hoạch hoạt động hè.

Tại hội nghị đã có 3 ý kiến tham gia đóng góp và đưa ra các giải pháp cần thiết để thực hiện tốt kế hoạch hoạt đồng hè. Qua các ý kiến tham gia, đồng chí Bí thư Đảng ủy phát biểu ý kiến trên cơ sở phân tích đánh giá, những thuận lợi, khó khăn của từng nội dung hoạt động, đồng thời yêu cầu các ngành đoàn thể, các cá nhân, thanh viên BCĐ hoạt động hè căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt kế hoạch hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2022.

Sau một thời gian hội nghị làm việc, đồng chí chủ tọa hội nghị kết luận và giao nhiệm vụ cho các ngành đoàn thể, các khu dân cư, các cá nhân được phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt kế hoạch hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2022.

*Các hình ảnh hội nghị triển khai hoạt động hè của UBND, BCĐ phường Phạm Thái.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 2124
Trước & đúng hạn: 2120
Trễ hạn: 4
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/08/2022 17:33:11)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG PHẠM THÁI  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Văn Đậu

Địa chỉ: Phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0977275796

Email: nguyenthihuong1986@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 16
Tất cả: 6,480