CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Kỳ họp thứ bẩy HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2021- 2026
26/07/2023 01:38:06

KỲ HỌP THỨ BẨY HĐND PHƯỜNG KHÓA II

NHIỆM KỲ 2021- 2026

––––––––––

   Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 háng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương; Được sự nhất trí của Thường trực HĐND thị xã, Ban chấp hành Đảng bộ phường chỉ đạo tổ chức kỳ họp giữa năm 2023; Ngày 25 tháng 7 năm 2023, Hội đồng nhân dân phường Phạm Thái tổ chức kỳ họp thứ bẩy HĐND phường khóa II, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2022, kế hoạch thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023, thu chi 6 tháng cuối năm 2023 và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

   *Thành phần dự kỳ họp:

- Đại biểu thị xã: Ông Hoàng Minh Côi, thị ủy viên, Chủ tịch hội Nông dân Thị xã Kinh Môn, phụ trách Đảng bộ phường.

- Đại biểu phường:

- Các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, cán bộ, công chức, trưởng phó các ngành đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng phó khu, hiệu trưởng các trường, trưởng trạm y tế, trưởng các tổ chức xã hội khác và 20 ông, bà đại biểu HĐND phường khóa II.

   Tại kỳ họp thứ bẩy HĐND các đại biểu được nghe toàn bộ những nội dung các báo cáo của UBND, thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ, các ban của Hội đồng, trên cơ sở tại kỳ họp đã làm rõ một số vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, đồng thời các đại biểu tham gia ý kiến, chất vấn tại hội trường, các ý kiến tham gia, chất vấn đúng và thiết thực với thực tế của địa phương, của các khu vực dân cư, Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND phường đã tiếp thu các ý kiến tham gia, chất vấn tập trung vào lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng, công tác quản lý đất đai tài nguyên môi trường, mặt khác tổng hợp giao cho các chuyên môn phụ trách có trách nhiệm xem xét trả lời theo thẩm quyền bằng văn bản tại kỳ họp sau.

   * Một số hình ảnh minh họa:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1899
Trước & đúng hạn: 1899
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 06:45:05)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG PHẠM THÁI  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Văn Đậu

Địa chỉ: Phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0977275796

Email: nguyenthihuong1986@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0