CƠ CẤU TỔ CHỨC
Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Đảng ủy tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025 từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8 năm 2022
19/08/2022 03:22:44

 

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG CHỈ ĐẠO CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022- 2025

–––––––––––––––––––––

Căn cứ Điều lệ Đảng và Quy định thi hành Điều lệ Đảng;

   Thực hiện Hướng dẫn số 04 - HD/BTCTU ngày 25/02/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025;

   Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/TU, ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Thị ủy Kinh Môn về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022- 2025;

Đảng ủy phường Phạm Thái đã ban hành Kế hoạch Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhiệm kỳ 2022- 2025 từ ngày 17 đến hết ngày 20 tháng 8 năm 2022;

   * Thành phần dự Đại hội:

   - Đại biểu thị xã:

   + Các đồng chí thị ủy viên phụ trách Đảng bộ phường.

- Đại biểu phường:

+ Các đồng chí trong BTV Đảng ủy phường;

+Toàn thể các đồng chí Đảng viên của các chi bộ được triệu tập.

NỘI DUNG:

- Các chi bộ thông qua báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020- 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2022- 2025;

- Báo cáo kiểm điểm tập thể cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2025;

-Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy triển khai tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025 với tinh thần đúng hướng dẫn đảm bảo theo kế hoạch và thời gian đã đề ra.

- Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy đã hoàn thành chương trình Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025 đã bầu được ban chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ theo kế hoạch phân bổ của Đảng ủy phường Phạm Thái.

   * Một số hình ảnh các chi bộ trực thuộc Đảng ủy tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022- 2025;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 191
Trước & đúng hạn: 191
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/02/2024 16:47:14)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG PHẠM THÁI  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Văn Đậu

Địa chỉ: Phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0977275796

Email: nguyenthihuong1986@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 5
Tất cả: 13,822