CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Hội nghị trao tặng huy hiệu Đảng đợt 03/2-19/5, Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020- 2025, sơ kết công tác Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2023
08/06/2023 02:00:41

HỘI NGHỊ

Trao Huy hiệu Đảng đợt 03/2- 19/5 và sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020- 2025

và sơ kết công tác Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2023

––––––––––

   Căn cứ Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Thực hiện Kế hoạch số 71-KH/TU, ngày 27/02/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy Kinh Môn về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025; Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020- 2025;

   Hôm nay ngày 08 tháng 6 năm 2023 Ban chấp hành Đảng bộ phường Phạm Thái long trọng tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 03/2 và đợt 19/5, sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ phường 2020- 2025 và sơ kết công tác Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2023;

   * Thành phần dự:

   1. Đại biểu thị xã:

   - Đồng chí Bùi Xuân Lộc- Phó bí thư Thường trực Thị ủy Kinh Môn.

   - Đồng chí Hoàng Minh Côi, Thị ủy viên- Chủ tịch hội nông dân thị xã Kinh Môn, phụ trách Đảng bộ phường

   2. Đại biểu phường:

   - Các đồng chí trong BCH Đảng bộ, thường trực HĐND- UBND trưởng các ngành đoàn thể; bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường học, trưởng trạm y tế cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ đang sinh hoạt;

   * Một số hình ảnh minh họa:

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 191
Trước & đúng hạn: 191
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/02/2024 16:43:12)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG PHẠM THÁI  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Văn Đậu

Địa chỉ: Phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0977275796

Email: nguyenthihuong1986@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 5
Tất cả: 13,822