LỊCH LÀM VIỆC
Lịch làm việc tuần 44 (từ ngày 25/10 - 31/10/2021)
01/11/2021 10:24:01

                                                  

Thứ Hai

Ngày 25/10/2021

Chủ tịch UBND

Vũ Mạnh Hồng

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

Phó Chủ tịch UBND

Trịnh Xuân Ngoạn

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Minh Thắng

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

Thứ Ba

Ngày 26/10/2021

Chủ tịch UBND

Vũ Mạnh Hồng

- Sáng: Họp Hội đồng NVQS phường

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

Phó Chủ tịch UBND

Trịnh Xuân Ngoạn

- Sáng: Họp Hội đồng NVQS phường

-Chiều: Dự Hội nghị thông báo kết luận giám sát của HĐND phường về việc thực hiện luật NVQS

 

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Minh Thắng

- Sáng: Họp Hội đồng NVQS phường

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

Thứ Tư

Ngày 27/10/2021

Chủ tịch UBND

Vũ Mạnh Hồng

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp BTV Đảng ủy

 

Phó Chủ tịch UBND

Trịnh Xuân Ngoạn

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Minh Thắng

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp Ban thường vụ Đảng ủy

 

 

 

Thứ Năm

Ngày 2810/2021

Chủ tịch UBND

Vũ Mạnh Hồng

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Tiếp công dân (Tiếp Dân)

 

Phó Chủ tịch UBND

Trịnh Xuân Ngoạn

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc với Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh về đảm bảo môi trường

 

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Minh Thắng

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

Thứ Sáu

Ngày 29/10/2021

Chủ tịch UBND

Vũ Mạnh Hồng

- Sáng: Họp BCH Đảng ủy

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

Phó Chủ tịch UBND

Trịnh Xuân Ngoạn

- Sáng: Họp BCH Đảng ủy

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Minh Thắng

- Sáng: Họp BCH Đảng ủy

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

Thứ Bẩy,

Ngày 30/10/2021

Chủ tịch UBND

Vũ Mạnh Hồng

- Trực tại UBND phường

 

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Minh Thắng

- Trực tại UBND phường

 

 

Chủ Nhật,

Ngày 31/10/2021

Chủ tịch UBND

Vũ Mạnh Hồng

- Trực tại UBND phường

 

Phó Chủ tịch UBND

Trịnh Xuân Ngoạn

- Trực tại UBND phường

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1899
Trước & đúng hạn: 1899
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/12/2023 04:44:09)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG PHẠM THÁI  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Văn Đậu

Địa chỉ: Phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0977275796

Email: nguyenthihuong1986@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0