THÔNG BÁO
Thông báo: Thực hiện giờ làm việc mùa đông
16/10/2021 04:38:35

Thực hiện Thông báo số 161/TB-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về thực hiện giờ làm việc mùa đông, UBND thị xã Kinh Môn thông báo đến các phòng, ban, ngành, đoàn thể của thị xã; UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thị xã thực hiện giờ làm việc mùa đông, bắt đầu từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/03/2022

 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 858
Trước & đúng hạn: 858
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/06/2023 17:51:28)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG PHẠM THÁI  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Văn Đậu

Địa chỉ: Phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0977275796

Email: nguyenthihuong1986@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0