CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Tuyên truyền về việc thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đối số quốc gia
24/11/2022 03:34:24

BÀI TRUYÊN TRUYỀN

Về việc thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia

––––––––––––––

Kính gửi: Toàn thể nhân dân trên địa bàn phường;

Nhằm đảm bảo thực hiện Đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia” gọi tắt là Đề án 06 của Chính phủ.

Ngày 08/09/2022, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an chính thức đưa vào hoạt động ứng dụng điện tử VNEID. Phần mềm ra đời trên cơ sở hệ thống khai báo di chuyển nội địa. Ứng dụng VNEID có khả năng kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ lợi ích cho người dân trong việc đi lại, sinh sống, làm việc.

Hiện nay, Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an đã tiếp tục tích hợp các ứng dụng, tiện ích như: Đăng ký xe, bằng lái xe, bảo hiểm xã hội,…Theo đó, người dùng chỉ cần sử dụng thẻ CCCD gắn chíp đã tạo tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNEID. Khi giao dịch tại các cơ quan, tổ chức sử dụng phần mềm VNEID để kiểm tra xác thực là có thể thay thế cho việc xuất trình các loại giấy tờ trên.

Tài khoản định danh và xác thực ứng dụng định danh điện tử gọi tắt là VNEID chính thức đưa vào hoạt động, để công dân biết và sớm đưa vào sử dụng.

Trên cơ sở đó Chủ tịch UBND phường Phạm Thái đã thành lập các tổ, đoàn thể đi hướng dẫn nhân dân cách kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID trên điện thoại đề nghị những công dân nào trên địa bàn phường đã được cấp CCCD gắn chíp thì kích hoạt ngay ứng dụng VneID trên điện thoại của chính mình và tích cực tham gia, phối hợp với các tổ, đoàn thể do UBND phường quyết định thành lập để cài đặt úng dụng VneID trên điện thoại.

Các bước kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VneID như sau:

Bước 1: Tải ứng dụng VneID về máy điện thoại

Bước 2: Mở ứng dụng: Người dân ấn vào ứng dụng VneID trên màn hình chính để bắt đầu sử dụng.

Bước 3: Đăng ký tài khoản ứng dụng VneID

Tại màn hình đắng ký, công dân điền số định danh cá nhân và số điện thoại của mình để đăng ký – sau đó nhập thông tin hợp lệ ấn “Đăng ký” thì hiển thị giao diện quét mã QR code thẻ CCCD, người dân đưa thẻ CCCD gắn chíp vào khung hình – Trường hợp quét ma QR code hợp lệ hệ thống tự động điền các thông tin trong QR code thẻ chíp vào form đăng ký tài khoản – Trường hợp không quét được mã QR code, hệ thống chuyển sang giao diện Nhập thông tin đăng ký tài khoản. Công dân nhập thông tin còn trống- Sau khi ấn nút “Đăng ký” hệ thống sẽ gửi yêu cầu xác thực thông tin sang Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư – Trường hợp “Đạt” thì hệ thống gửi SMS và thực hiện xác thực – Trường hợp “không đạt” sẽ hiển thị thông báo đề nghị công dân điều chỉnh lại thông tin- xác thực OTP, người dân nhập mã OTP được gửi về điện thoại để tiến hành xác thực – Sau khi xác thực thành công, người dân thiết lập mật khẩu để hoàn thành việc đăng ký.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản ứng dụng VneID

Tại màn hình đăng nhập, người dân nhập số định danh cá nhân và mật khẩu vừa đăng ký để đăng nhập tài khoản ứng dụng VneID.

Bước 5: Đăng ký tài khoản mức 1

Sau khi đăng nhập, lựa trọn “Đăng ký tài khoản mức 1” – Tại màn hình hướng dẫn đăng ký tài khoản mức 1, chọn “Bắt đầu” – Chọn “Tôi đã hiểu” để bắt đầu thực hiện đăng ký tài khoản mức 1 – Thực hiện quét NFC trên thẻ CCCD gắn chíp (đối với thiết bị không hỗ trợ NFC thì sẽ thực hiện quét mã QR code trên thẻ CCCD gắn chíp) – Sau khi quét xong NFC hoặc QR Code, hiển thị thông tin của người dân, chọn “Tiếp tục” để tiếp tục thực hiện chụp ảnh chân dung và thực hiện chụp ảnh chân dung theo hướng dẫn- người dân kiểm tra lại thông tin và chọn “Xác nhận thông tin đăng ký” để hoàn tất đăng ký tài khoản ở mức 1.

Bước 6: Kích hoạt tài khoản

Sau khi công dân đăng ký tài khoản ở mức 1 xong, người dân kích hoạt bằng các chách chọn “Kích hoạt tài khoản định danh điện tử” trên màn hình giới thiệu ứng dụng VneID hoặc chọn “Kích hoạt” tại màn hình đăng nhập – Nhập số định danh cá nhân và số điện thoại và ấn “Gửi yêu cầu”

Bước 7: Kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt

Thiết bị đang dùng để kích hoạt không được gắn với tài khoản mức 1/ mức 2 nào sẽ hiển thị thông thông báo kích hoạt tài khoản. Hoặc thiết bị đang dùng để kích hoạt đang được kích hoạt để sử dụng với một tài khoản mức 1/ mức 2 khác sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản trên thiết bị khác- nhập mã kích hoạt hệ thống gửi về SMS, người dân nhập đúng mã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký – Thiết lập passcode: người dân thiết lập passcode gồm 6 chữ số để sử dụng cho các tiện ích trong ứng dụng- Thiết lập câu hỏi bảo mật: Người dân thiết lập 2 câu hỏi và trả lời bất kỳ trong danh sách câu hỏi bảo mật để thực hiện bảo mật tài khoản.

Người dân sau khi kích hoạt tài khoản định danh điện tử ở mức 1, mức 2 thành công có thể đăng nhập và sử dụng các chức năng tiện ích trên úng dụng VNEID như:

1. Giải quyết dịch vụ công trực tuyến: Thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng… sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần giúp tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí cho các biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết.

2. Các tính năng nổi bật: Ví giấy tờ, thông báo lưu trú, tố giác tội phạm… giúp công dân có thể thay thế CCCD gắn chíp và các loại giấy tờ đã đăng ký tiện ích tích hợp hiện thị trên ứng dụng VNeID như: Giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế… Như vậy khi người dân giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo, thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền…

Người dân chú ý chỉ kích hoạt tài khoản trên ứng dụng VneID sau khi đã nhận được tinh nhắn về việc hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử của công dân đã được phê duyệt.

Vậy thay mặt tổ Đề án 06 của UBND phường Phạm Thái thông báo toàn văn nội dung trên để nhân dân nắm được và cùng thực hiện./.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1899
Trước & đúng hạn: 1899
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 07:04:51)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG PHẠM THÁI  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Văn Đậu

Địa chỉ: Phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0977275796

Email: nguyenthihuong1986@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0