NÔNG THÔN MỚI
UBND thị xã Kinh Môn hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2022
22/10/2021 02:56:53

UBND thị xã Kinh Môn hỗ trợ người trồng lúa áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.


Thực hiện Đề án: “Thúc đẩy sản xuất, chế biến nông nghiệp sạch theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch Phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ và hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung, hướng tới nông nghiệp chất lượng cao giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045, UBND thị xã Kinh Môn hỗ trợ người trồng lúa áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Cụ thể: hỗ trợ thuốc chuột để bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2022 định mức 0,1kg thuốc/ha (tổng diện tích gieo trồng lúa và rau màu 12.768 ha) lượng thuốc 1.276,8 kg; hỗ trợ giá giống, phân bón hữu cơ, cải tạo đất, chế phẩm sinh học để thực hiện quy vùng sản xuất, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm, quy mô vùng từ 20 ha/vùng trở lên chỉ gieo cấy 01 giống lúa mới, chất lượng, mức hỗ trợ 1,0 kg/sào (tương đương 28kg/ha), phân bón hữu cơ, cải tạo đất, chế phẩm sinh học 54.200 đ/sào (1.517.600đ/ha). Ngoài ra, vụ đông 2022-2023, UBND thị xã hỗ trợ chế phẩm sinh học, phân bón hữu cơ, cải tạo đất (tổng diện tích 3.900ha hành, tỏi) điều kiện hỗ trợtừ 500m2/hộ trở lên đối với cây tỏi; 3.600 m2/hộ trở lên đối với cây hành, định mức 360.000 đ/sào (10.080.000đ/ha). Tổng kinh phí hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2022 là 5 tỷ 124 triệu đồng.

UBND thị xã giao nhiệm vụ cho phòng Kinh tế tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện quy vùng sản xuất tập trung và xây dựng mô hình giống lúa mới, phối hợp với UBND các xã, phường lựa chọn vùng sản xuất phù hợp với điều kiện canh tác của từng vùng. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thực hiện tốt việc tuyên truyền, khuyến cáo để nông dân thấy rõ mục tiêu, tích cực ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới. Xí nghiệp Khai thác Công trình thuỷ lợi phối kết hợp với các ngành cùng cơ sở chủ động tốt khâu tưới và tiêu nước phục vụ sản xuất đảm bảo đủ nước đổ ải để gieo cấy kịp thời vụ và tưới dưỡng tạo điều kiện cho cây lúa và cây rau màu sinh trưởng và phát triển tốt, công tác quy vùng sản xuất tập trung cũng như phòng trừ sâu bệnh. Trên cơ sở kế hoạch sản xuất của thị xã, UBND các xã, phường để cụ thể hóa bằng xây dựng kế hoạch của địa phương, chỉ đạo các HTX dịch vụ nông nghiệp lựa chọn, quy vùng sản xuất tập trung, tuyên truyền, vận động nhân dân tiến hành quy vùng sản xuất tập trung quy mô lớn./.

                                                                                                                                       Thu Hương

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1899
Trước & đúng hạn: 1899
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 05:38:03)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG PHẠM THÁI  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Văn Đậu

Địa chỉ: Phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0977275796

Email: nguyenthihuong1986@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0