CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lực lượng công an phối hợp với Đoàn thanh niên, khu dân cư tiếp tục thực hiện Đề án 06 cài đặt định danh điện tử mức độ 1, mức 2 trên địa bàn phường
10/04/2023 07:52:13

 

Lực lượng công an phối hợp với Đoàn TN, KDC tiếp tục thực hiện Đề án 06 cài đặt định danh điện tử mức 1, mức 2 cho công dân, tổ chức trên địa bàn phường

–––––––––––––––––––––––––

Căn cứ Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 28/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04/09/2012 của Ban bí thư đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Kế hoạch số 1703/KH-UBND, ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về thực hiện Chiến lược Quốc gia đảm bảo TTATGT đường bộ; Kế hoạch số 05/KH-BATGT, ngày 3,4/02/2023 của Ban an toàn giao thông thị xã Kinh Môn về năm an toàn giao thông; Kế hoạch số 72/KH-BCĐ, ngày 13/03/2023 của Ban chỉ đạo 138 thị xã Kinh Môn về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2023; Chấp hành ý kiến chỉ đạo của cấp trên ngày 08, 09 tháng 4 năm 2023, Lực lượng công an phường phối hợp với Đoàn thanh niên phường, các khu dân cư trên địa bàn phường tiếp tục thực hiện Đề án 06 của chính phủ cài đặt định danh diện tử mức 1, mức 2 cho công dân, tổ chức tại trung tâm văn hóa phường Phạm Thái.

* Một số hình ảnh minh họa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1899
Trước & đúng hạn: 1899
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 07:31:41)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG PHẠM THÁI  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Văn Đậu

Địa chỉ: Phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0977275796

Email: nguyenthihuong1986@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0