CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Hội nghị phát động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và một số tỉnh thuộc vùng Tây Bắc và quỹ "Vì người nghèo"
08/09/2023 03:49:13

HỘI NGHỊ

PHÁT ĐỘNG ỦNG HỘ LÀM NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT CHO HỘ NGHÈO

CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN VÀ MỘT SỐ TỈNH THUỘC VÙNG TÂY BẮC VÀ “VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2023

–––––––––––––

   Thực hiện Thông báo số 744-TB/TU, ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Thường trực Thị ủy Kinh Môn; Kế hoạch số 23/KH-MT, ngày 05/7/2023 của Ban thường trực Ủy ban MTTQ thị xã Kinh Môn về triển khai đợt vận động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên, một số tỉnh thuộc vùng Tây Bắc và quỹ “Vì người nghèo” năm 2023;

   Được sự nhất trí của Thường vụ Đảng ủy, UBND phường; Hôm nay ngày 08 tháng 9 năm 2023 Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phạm Thái tổ chức hội nghị phát động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên và một số tỉnh thuộc vùng Tây Bắc và quỹ “Vì người nghèo” năm 2023;

* Thành phần dự:

   1. Đại biểu thị xã:

   - Đồng chí Thị ủy viên phụ trách Đảng bộ phường.

   2. Đại biểu phường:

   - Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban thường trực Ủy ban MTTQ, cán bộ, công chức, trưởng các ngành đoàn thể chính trị- xã hội, Bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư, trưởng trạm y tế, hiệu trưởng trường Mầm Non, Tiểu học, THCS;

   * Nội dung:

- Hội nghị được nghe nội dung kế hoạch phát động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, một số tỉnh thuộc vùng Tây Bắc và quỹ “Vì người nghèo” năm 2023 do Thường trực Ủy bna MTTQ Việt Nam phường thông qua và các văn bản liên quan của cấp trên.

   Sau một thời gian làm việc khẩn trương, hội nghị phát động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, một số tỉnh thuộc vùng Tây Bắc và quỹ “Vì người nghèo” năm 2023 của phường đã thu được trên 10 triệu đồng.

   *Một số hình ảnh minh họa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1828
Trước & đúng hạn: 1828
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/11/2023 23:26:28)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG PHẠM THÁI  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Văn Đậu

Địa chỉ: Phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0977275796

Email: nguyenthihuong1986@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 25
Tất cả: 12,538